Jak objednat

Objednávka, rezervace, ověření volných míst:
Zaujal Vás zájezd z naší nabídky, chcete zájezd rezervovat?
Stačí kliknout na pole rezervovat. Po obdržení Vaší poptávky Vám e-mailem (telefonem) sdělíme volnou kapacitu zájezdu a do kdy je rezervace platná. Do této doby je třeba zájezd závazně objednat, tzn. vyplnit cestovní smlouvu a uhradit zpravidla 50% zálohy. Výše zálohy se řídí podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V případě konání zájezdu kratším než jeden měsíc od rezervace se hradí plná cena zájezdu
 
Vyplnění cestovní smlouvy:
1/ osobně v naší cestovní kanceláři
2/ e-mailem Vám zašleme formulář cestovní smlouvy s platnými všeobecnými podmínkami pořádající cestovní kanceláře. Budete chtít formulář předvyplnit a zaslat jen k podpisu? Můžeme tak učinit za Vás. Při potvrzení rezervace Vám zašleme žádost o zaslání vašich údajů potřebných k vyplnění cestovní smlouvy. Vyplněnou smlouvu zašlete s Vaším podpisem zpět e-mailem, faxem.
 
Platba:
Doba splatnosti zálohy (doplatku) na cestovní smlouvě je den obdržení hotovosti v naší CK. V případě úhrady převodem z jiné banky trvá převod cca 2-3dny, počítejte s tímto při zadávání příkazu k úhradě. Termín splatnosti úhrady zbývající částky si hlídá klient sám.
 
1/ hotově 
2/ bankovním převodem – příkazem k úhradě. Pro bezproblémové přiřazení platby uvádějte: variabilní symbol – 1.část Vašeho rodného čísla, specifický symbol: rezervační číslo (sdělí náš pracovník)
3/ vkladem hotovosti u peněžního ústavu – variabilní symbol – 1.část Vašeho rodného čísla, specifický symbol: rezervační číslo (sdělí náš pracovník)
4/ fakturou na zaměstnavatele – přispívá Vám Váš zaměstnavatel na dovolenou? Vystavíme na příslušnou částku fakturu. Potřebujete: objednávku s fakturačními údaji Vašeho zaměstnavatele. V záložce ke stažení najdete elektronický formulář, který vyplníte, podepíšete, příp.necháte potvrdit zaměstnavatelem a zašlete do naší kanceláře.
 
Bankovní spojení: UniCredit Bank,  číslo účtu: 511 433 000/2700
                       
Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve vyjímečných případech nastat situace, že cestovní kancelář pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody. Objednávka se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy.
 
Odbavení na cestu:
Potřebné doklady objednaného zájezdu (vouchery, pokyny na cestu apod.) obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Doklady jsou doručeny e-mailem nebo poštou cca týden před odjezdem. Letenky mohou být předány až přímo na letišti.
 
Všeobecné podmínky:
Všeobecné podmínky se řídí platnými všeobecnými podmínkami pořádající cestovní kanceláře.
 
Storno, změna zájezdu/pobytu:
Zrušení zakoupeného zájezdu či pobytu musí být provedeno objednavatelem vždy písemně a musí být doručena do místa, kde byla cestovní smlouva uzavřena. Řádně vyplněnou a podepsanou žádost zašleme pořádající cestovní kanceláři. Po obdržení vyúčtování a zaslání částky na náš účet, snížené o výši storno poplatku, které pořádající CK náleží, Vám bude tato částka vrácena. Způsob vrácení uvádějte v žádosti o zrušení. Formulář žádosti o storno, či změnu zájezdu nebo pobytu naleznete zde:
Výše storno poplatků se řídí platnými všeobecným podmínkami pořádající CK, které jsou součástí cestovní smlouvy. V případě přehlášení na jiný zájezd (za podmínky úhrady manipulačního poplatku účtovaným CK) je třeba k žádosti vyplnit a podepsat novou cestovní smlouvu.
 
Poptávka:
Nenašli jste v uvedené nabídce přesně to co hledáte? Neváhejte nás kontaktovat. Sdělte nám, o jaký zájezd (pobyt) máte zájem, v jakém termínu, pro kolik osob. Pro rychlejší komunikaci v plné sezoně doporučujeme uvést i náhradní termín (zájezd/pobyt), pro případ obsazenosti vybraného zájezdu.   
 
Ochrana osobních dat:
Zákazník poskytnutím svých osobních údajů (i ostatních účastníků) a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů provozovatelem serveru. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů